domingo, 31 de janeiro de 2010

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Italia
Nome do Ás_Vitórias

1.Franco Lucchini_26
2.Adriano Visconti_26
3.Teresio Martinoli_23
4.Leonardo Ferrulli_22
5.Franco Bordoni-Bisleri_19
6.Luigi Gorrini_19
7.Furio Lauri_18
8.Morosi_18
9.Mario Bonzano_17
10.Mario Visintini_17
11.Ugo Drago_16
12.Duilio S. Fanali_15
13.Adriano Mantelli_15
14.Luigi Giannella_14
15.Brunetto di Montegnacco_14
16.Corrado Ricci_14
17.Mario Bellagambi_13
18.Germano La Ferla_13
19.Vittorio Minguzzi_13
20.Guido Presel_13
21.Luigi Baron_12
22.Giovanni Dell' Innocenti_12
23.Attilio Sanson_12
24.Claudio Solaro_12
25.Gianlino Baschirotto_11
26.Carlo Magnaghi_11
27.Angelo Mastroagostino_11
28.Carlo Romagnoli_11
29.Carlo Maurizio Ruspoli di Poggio Suasa_11
30.Pietro Serini_11
31.Giorgio Solaroli di Briona_11
32.Ennio Tarantola_11
33.Mario Veronesi_11
34.Amedeo Benati_10
35.Fernando Malvezzi_10
36.Guido Nobili_10
37.Giulio Reiner_10
38.Giuseppe Roberto_10
39.Massimo Salvatore_10
40.Giulio Torresi_10
41.Emanuele Annoni_9
42.Giovanni Barcaro_9
43.Guiseppe Cenni_9
44.Guido Fibbia_9
45.Walter Omiccioli_9
46.Ferruccio Serafini_9
47.Natalino Stabile_9
48.Andrea Zotti_9
49.Giuseppe Biron_8
50.Giovanni Bonet_8
51.Ernesto Botto_8
52.Antonio Camaioni_8
53.Antonio Longhini_8
54.Orfeo Mazzitelli_8
55.Aroldo Soffritti_8
56.Raffaele Valenzano_8
57.Tito Valtancoli_8
58.Ranieri Piccolomini Clementini Adami_7
59.Bruno Biagini_7
60.Carlo Canella_7
61.Antonio Canfora_7
62.Vittorino Daffara_7
63.Fausto Filippi_7
64.Luigi Filippi_7
65.Dino Forlani_7
66.Ettore Foschini_7
67.Roberto Gaucci_7
68.Filippo Guarnaccia_7
69.Orlando Mandolini_7
70.Carlo Miani_7
71.Olizio Nioi_7
72.Giuseppe Oblach_7
73.Vincenzo Sant' Andrea_7
74.Angelo Savini_7
75.Enzo Lombardo Schiappacasse_7
76.Virgilio Vanzan_7
77.Osvaldo Bartolacchini_6
78.Osvaldo Bartolozzi_6
79.Livio Bassi_6
80.Pietro Bonfatti_6
81.Aldo Buvoli_6
82.Agostino Calentano_6
83.Cesare Di Bert_6
84.Armando Francois_6
85.Amedeo Guidi_6
86.Domenico Laiolo_6
87.Antonio Larsimont Pergameni_6
88.Felice Longhi_6
89.Giuseppe Manconcini_6
90.Mario Mecatti_6
91.Amleto Monterumici_6
92.Giuseppe Mottet_6
93.Furio Doglio Niclot_6
94.Luciano Perdoni_6
95.Alvaro Querci_6
96.Diego Rodoz_6
97.Giuseppe Ruzzin_6
98.Pier Giuseppe Scarpetta_6
99.Ricardo Emo Seidl_6
100.Alberto Spigaglia_6
101.Giorgio Tugnoli_6
102.Alberto Veronese _6
103.Paolo Arcangeletti_5
104.Guiseppe Aurili_5
105.Loris Baldi_5
106.Luigi Bandini_5
107.Giuseppe Baylon_5
108.Duilio Bernardi_5
109.Lucio Biagini_5
110.Manfredo Bianchi_5
111.Pietro Bianchi_5
112.Alessandro Bladelli_5
113.Egidio Buogo_5
114.Gilberto Caselli_5
115.Evasio Cavalli_5
116.Guglielmo Chiarini_5
117.Tullio Covre_5
118.Carlo Cucchi_5
119.Francesco Cuscuana_5
120.Rinaldo Damiani_5
121.Enrico Degli Incerto_5
122.Domenico Facchini_5
123.Giuseppe Farazzani_5
124.Giuliano Fissore_5
125.Fausto Fornaci_5
126.Iacopo Frigerio_5
127.Antonio Giardina_5
128.Eber Giudice_5
129.Giorgio Graffer_5
130.Mario Guerci_5
131.Luigi Iellici_5
132.Eugenio Leotta_5
133.Luigi Mariotti_5
134.Sergio Maurer_5
135.Mario Melis_5
136.Elio Miotto_5
137.Gianfranco Montagnani_5
138.Luigi Monti_5
139.Enrico Moretto_5
140.Raffaello Novelli_5
141.Dante Ocarso_5
142.Enzo Omiccioli_5
143.Antonio Palazzeschi_5
144.Francesco Pecchiari_5
145.Constantino Petrosellini_5
146.Mario Pinna_5
147.Mario Pluda_5
148.Giorgio Pocek_5
149.Aldo Remondino_5
150.Riccardo Roveda_5
151.Giovanni Sajeva_5
152.Carlo Segandi_5
153.Olindo Simionato_5
154.Vittorio Squarcia_5
155.Annibale Sterzi_5
156.Renato Talamini_5
157.Arrigo Tessari_5
158.Luigi Torchio_5
159.Celso Zemella_5
160.Nicola Zotti_5

sábado, 30 de janeiro de 2010

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Japão
Nome do Ás_Vitórias

1.Hirojoshi Nishizawa_87
2.Shigeo Fukumoto_72
3.Sho-ichi Sugita_70
4.Tecuzo Iwamoto_66
5.Saburo Sakai_64
6.Horimichi Shinohara_58
7.Takeo Okumura_54
8.Satoshi Anabuki_51
9.Johei Hinoki_45
10.Yoshihiko Nakada_45
11.Sumi Kamito_40
12.Micuyoshi Tarui_38
13.Isamu Sasaki_37
14.Toshio Ota_34
15.Kazuo Sugino_32
16.Sada Koga_31
17.Yasuhiro Kuroe_30
18.Shizuo Ishii_29
19.Takeyoshi Muto_28
20.Chiyoshi Saito_28
21.Sada-aki Akamacu_27
22.Isamu Hosono_27
23.Jun-ichi Sasai_27
24.Rikio Shibata_27
25.Kenji Shimada_27
26.Goychi Sumino_27
27.Moritsugu Kanai_26
28.Isamu Kashiide_26
29.Takaji Kimura_26
30.Hidenori Matsunaga_26
31.Goro Miyamoto_26
32.Shogo Saito_26
33.Goro Furugori_25
34.Tomio Hanada_25
35.Tokuyasu Ishizuka_25
36.Naoshi Kanno_25
37.Kichigoro Haraguchi_24
38.Susumu Kajinami_24
39.Nobuo Ogyia_24
40.Toshiaki Honda_23
41.Shoji Kato_23
42.Hitoshi Asano_22
43.Tomori Hasegawa_22
44.Djozo Iwahashi_22
45.Zenzaburo Ohcuka_22
46.Saburo Togo_22
47.Katsuaku Kira_21
48.Morio Matsui_21
49.Naoharu Shiromoto_21
50.Yoshimi Hidaka_20
51.Teruhiko Kobayashi_20
52.Saburo Nakamura_20
53.Masaaki Shimakawa_20
54.Toshio Shiozura_20
55.Shigeo Sugio_20
56.Bunji Yoshiyama_20
57.Kanshi Ishikawa_19
58.Saburo Kimura_19
59.Ki-ichi Nagano_19
60.Yojiro Obusa_19
61.Yojiro Ofusa_19
62.Kaneyoshi Okano_19
63.Nakakazu Ozaki_19
64.Shogo Takeuchi_19
65.Kazushi Uto_19
66.Buni-chi Yamaguchi_19
67.Takeo Ishii_18
68.Takeo Kato_18
69.Masajiro Kawato_18
70.Sadamu Komachi_18
71.Akio Matsuba_18
72.Masayuki Nakase_18
73.Saburo Saito_18
74.Kazuo Shimizu_18
75.Takeo Tanimizu_18
76.Yukiyoshi Wakamatsu_18
77.Mamoru Hanada_17
78.Minoru Honda_17
79.Kiyoshi Ito_17
80.Keishu Kamihira_17
81.Keishu Kanihira_17
82.Masao Masuyama_17
83.Yoshio Oki_17
84.Shoichi Suzuki_17
85.Haruo Takagaki_17
86.Kenji Takamiya_17
87.Kuniyoshi Tanaka_17
88.Kisaku Igarashi_16
89.Misao Inoue_16
90.Susumu Ishihara_16
91.Riichi Ito_16
92.Kunimichi Kato_16
93.Kiyomi Katsuki_16
94.Tameyoshi Kuroki_16
95.Zenjiro Miyano_16
96.Muneyoshi Motojima_16
97.Bunkichi Nakajima_16
98.Kunimori Nakakariya_16
99.Yoshi-ichi Nakaya_16
100.Kiyoshi Namai_16
101.Mitsuo Ogura_16
102.Ryoji Ohara_16
103.Masami Shiga_16
104.Yukio Shimokawa_16
105.Tora-ichi Takatsuka_16
106.Hideo Watanabe_16
107.Yoshihiko Yajima_16
108.Hyoe Yonaga_16
109.Iwataro Hayawa_15
110.Tomesaku Igarashi_15
111.Kotaro Koyae_15
112.Shigeo Mango_15
113.Yoshimi Minami_15
114.Wataru Nakamichi_15
115.Shigeo Nango_15
116.Kenji Okabe_15
117.Megumu Ono_15
118.Kyushiro Otake_15
119.Toshio Sakagawa_15
120.Eiji Seino_15
121.Shigeru Shibukawa_15
122.Motonari Suho_15
123.Minpo Tanaka_15
124.Satoshi Yoshino_15
125.Masuaki Endo_14
126.Tomio Hirohata_14
127.Taka-aki Minami_14
128.Koji Motomura_14
129.Noboru Mune_14
130.Takeshi Noguchi_14
131.Djiro Okuda_14
132.Hiroshi Onazaki_14
133.Hiroshi Onozaki_14
134.Jukiharu Ozeki_14
135.Tadashi Shono_14
136.Ken-ichi Takahashi_14
137.Masao Taniguchi_14
138.Ichirobei Yamazaki_14
139.Mototsuna Yoshida_14
140.Masao Ashida_13
141.Matsuo Hagiri_13
142.Watari Handa_13
143.Fujitaro Ito_13
144.Kijoto Koga_13
145.Fudjikazu Koizumi_13
146.Masa-ichi Kondo_13
147.Toshio Kuroiwa_13
148.Shoji Kurono_13
149.Yoshiro Kuwabara_13
150.Hideo Maeda_13
151.Masatoshi Masuzawa_13
152.Mamoto Matsumura_13
153.Gitaro Miyazaki_13
154.Isamu Miyazaki_13
155.Shigetaka Omori_13
156.Hiroshi Shibagaki_13
157.Takeshi Shimizu_13
158.Norio Shindo_13
159.Nagao Shirai_13
160.Takao Takahashi_13
161.Sadao Uehara_13
162.Akiro Yamamoto_13
163.Sahei Yamashita_13
164.Kacumi Anma_12
165.Yukata Aoyagi_12
166.Tojoki Eto_12
167.Chitoshi Isozaki_12
168.Ryotaro Jobo_12
169.Takeo Kanamaru_12
170.Kan-ichi Kashimura_12
171.Tetsuo Kikuchi_12
172.Hideo Miyabe_12
173.Goro Nishihara_12
174.Noritsura Odaka_12
175.Masao Sasakibara_12
176.Mitsugu Sawada_12
177.Kiyoshi Shimizu_12
178.Sada-o Yamaguchi_12
179.Keisaku Yoshimura_12
180.Iyozo Fujita_11
181.Sumio Fukuda_11
182.Tokuro Fukuda_11
183.Yoshio Fukui_11
184.Hatsuo Hidaka_11
185.Mitsuo Hori_11
186.Matao Ichioka_11
187.Koji Ishizawa_11
188.Tsutomu Iwai_11
189.Teizo Kanamaru_11
190.Yoshina-o Kodaira_11
191.Takayori Kodama_11
192.Takeichi Kokubun_11
193.Jashiro Nashiguchi_11
194.Kijoshi Sekiya_11
195.Yoshijiro Shirahama_11
196.Hironojo Shishimoto_11
197.Eisaku Suzuki_11
198.Yoshio Wajima_11
199.Ichiro Yamamoto_11
200.Tomezo Yamamoto_11
201.Koshiro Yamashita_11
202.Kozaburo Yasui_11
203.Ken-ichi Abe_10
204.Takahide Aioi_10
205.Djiro Asano_10
206.Hikotai Atake_10
207.Yoshiro Hashiguchi_10
208.Kazuo Hattori_10
209.Chuichi Ichikawa_10
210.Isamu Ishii_10
211.Koichi Iwase_10
212.Matsuo Kagemitsu_10
213.Nobuo Kanazawa_10
214.Tomazaku Kasai_10
215.Saburo Kitahata_10
216.Hohei Kobayashi_10
217.Taro Kobayashi_10
218.Osamu Kudo_10
219.Sei-ichi Kurosawa_10
220.Toshio Matsumura_10
221.Kagemitsu Matsuo_10
222.Yoshikazu Nagahawa_10
223.Akiyoshi Nomura_10
224.Takao Sakano_10
225.Tomokazu Sasai_10
226.Sekizen Shibayama_10
227.Yasuhiro Shigematsuo_10
228.Tokuya Sudoh_10
229.Teruo Sugiyama_10
230.Shigeru Takahashi_10
231.Djiro Tanaka_10
232.Shinsaku Tanaka_10
233.Kosuke Tsubone_10
234.Joshito Yasuda_10
235.Katsuyoshi Yoshida_10
236.Kaname Harada_9
237.Takeomi Hayashi_9
238.Ichiro Higashiyama_9
239.Yoshio Hirose_9
240.Noguchi Hisashichi_9
241.Akira Ina_9
242.Teigo Ishida_9
243.Hideo Izumi_9
244.Saiji (Kani) Kaji_9
245.Daisuke Kanbara_9
246.Seiji Kanda_9
247.Shirotaro Kashima_9
248.Katsue Kato_9
249.Kenji Kato_9
250.Yutaka Kimura_9
251.Kensui Kono_9
252.Shigetoshi Kudo_9
253.Jiro Matsuda_9
254.Susumu Matsuki_9
255.Yoshijiro Minegishi_9
256.Isami Mochizuki_9
257.Mitsugu Mori_9
258.Hideo Morinio_9
259.Yoshio Nakamura_9
260.Shigeru Nakazaki_9
261.Ki-ichi Oda_9
262.Makoto Ogawa_9
263.Djuzo Okamoto_9
264.Shokichi Omori_9
265.Iwori Sakai_9
266.Miyoshi Shimamura_9
267.Toshihisa Shirakawa_9
268.Aja-o Shirane_9
269.Toshiyuki Sueda_9
270.Kiyonobu Suzuki_9
271.Katsutaro Takahashi_9
272.Hiroshi Takiguchi_9
273.Yamato Takiyama_9
274.Kazu-o Tsunoda_9
275.Tadao Yamanaka_9
276.Tokushige Yoshizawaa_9
277.Yu-ichi Ema_8
278.Sachio Endo_8
279.Yukio Endo_8
280.Kurakazu Goto_8
281.Hitoshi Hida_8
282.Masao Iizuka_8
283.Nayouke Ito_8
284.Yoshio Iwaki_8
285.Masao Izuka_8
286.Tadashi Kaneko_8
287.Konsuke Kawahara_8
288.Koki Kawamoto_8
289.Sadamitsu Kimura_8
290.Juzo Kuramoto_8
291.Ko-ichi Magara_8
292.Toyoo Moriura_8
293.Kazuo Muranaka_8
294.Kenji Nakagawa_8
295.Mochifumi Nango_8
296.Shigetsune Nishioka_8
297.Tsutae Obara_8
298.Misao Okubo_8
299.Satoru Ono_8
300.Takeyoshi Ono_8
301.Hitoshi Sato_8
302.Katsuma Shigemi_8
303.Hiroshi Suzuki_8
304.Kaoru Takaiwa_8
305.Tadao Tashiro_8
306.Shinobu Terada_8
307.Yoshihisa Tokuji_8
308.Ko Tsuchiya_8
309.Mitsou Yamato_8
310.Kenji Yanagiya_8
311.Shigeru Yano_8
312.Hiroji Yoshihara_8
313.Mitsuzo Asai_7
314.Dziro Chono_7
315.Yonesuke Fukuyama_7
316.Hiroshi Gomi_7
317.Fusata Iida_7
318.Masao Kanbara_7
319.Masao Miyamaru_7
320.Katsujiro Nakano_7
321.Tomoji Nakano_7
322.Koichi Ogata_7
323.Hiroshi Sekiguchi_7
324.Masao Sugawara_7
325.Tadashi Tarakuma_7
326.Watanabe_7
327.Yoshio Yoshida_7
328.Sakuji Hayashi_6
329.Fumisuke Ikuno_6
330.Shizuo Kojima_6
331.Shiro Kuratori_6
332.Kazunori Miyabe_6
333.Nobuji Negishi_6
334.Yashinori Nogushi_6
335.Yoshio Oishi_6
336.Takashi Okamoto_6
337.Takashi Oshibuchi_6
338.Yoshi-ichi Sasaki_6
339.Yoshio Shiga_6
340.Tadao Sumi_6
341.Shokichi Yonekawa_6
342.Yoshitaro Yoshioka_6
343.Yoshitugu Aramaki_5
344.Yoshisuke Arita_5
345.Kisaji Beppu_5
346.Kihei Fujiwara_5
347.Goro Furugori_5
348.Furukawa_5
349.Yoshishige Hayashi_5
350.Hideaki Inayama_5
351.Seiji Ishikawa_5
352.Tadashi Ishikawa_5
353.Susumu Ito_5
354.Enji Kakimoto_5
355.Teizo Kanemaru_5
356.Akira Kawakita_5
357.Toshio Matsuura_5
358.Masahiro Mitsuda_5
359.Yutaka Morioka_5
360.Yoshimitsu Naka_5
361.Matsumi Nakano_5
362.Nishikyo_5
363.Hannoshin Nishio_5
364.Masaharu Nishiwaki_5
365.Naoyuki Ogata_5
366.Hideo Oishi_5
367.Gonnoshi Sato_5
368.Minoru Suzuki_5
369.Tatsuo Takanashi_5
370.Yoshihiko Takenaka_5
371.Shimizu Takeshi_5
372.Toyomitsu Tsujinoue_5
373.Tomatsu Yokoyama_5

Lista de nomes dos áses e de vitórias - RomêniaNome do Ás_Vitórias

1.Constantin Cantacuzino "Bazu"_60
2.Alexandru Serbanescu_47
3.Ion Milu_45
4.Constantin Rosariu_27
5.Vasile Gavriliu_24
6.Ion Mucenica_24
7.Teodor Greceanu_20
8.Cristea Chirvasauta_17
9.Florian Budu_16
10.Tiberiu Vinca_15
11.Dan Vizante_15
12.Ion Dicezare (aka Ion Di Cesare)_15
13.Aurel Tifrea_14
14.Ion Micu_13
15.Ion Barladeanu_12
16.Gheorghe Cristea_12
17.Dumitru Ilie_12
18.Ioan Malacescu_12
19.Gheorghe Popescu-Ciocanel_12
20.Trajan Darjan_11
21.Mihai Mihordea_11
22.Teodor Zabava_11
23.Emil Balan_10
24.Gheorghe Cocebas_10
25.Ion Dobran_10
26.Ion Galea_10
27.Nicolae Polizu-Micsunesti_10
28.Gheorghe Pomut_7
29.Andrei Radulescu_7

Lista de nomes dos áses e de vitórias - FinlândiaNome do Ás_Vitórias
1.Eino Juutilainen_94
2.Hans Wind_75
3.Eino Luukkanen_56
4.Urho Lehtovaara_44
5.Oiva Tuominen_44
6.Risto Puhakka_42
7.Olavi Puro_36
8.Nils Katajainen_35
9.Lauri Nissinen_32
10.Kyösti Karhila_32
11.Jorma Karhunen_31
12.Emil Vesa_29
13.Turo Järvi_28
14.Klaus Alakoski_26
15.Altto Tervo_23
16.Jorma Saarinen_23
17.Eero Kinnunen_22
18.Antti Tani_21
19.Urho Myllylä_21
20.Väinö Suhonen_19
21.Viktor Pyötsiä_19
22.Erik Teromaa_19
23.Lauri Pekuri_18
24.Jouko Huotari_17
25.Yrjö Turkka_17
26.Jorma Sarvanto_16
27.Aulis Lumme_16
28.Eero Riihikallio_16
29.Eero Halonen_16
30.Martti Alho_15
31.Aaro Nuorala_14
32.Heimo Lampi_13
33.Pekka Kokko_13
34.Yrjö Pallasvuo_12
35.Per Sovelius_12
36.Lasse Aaltonen_12
37.Urho Sarjamo_12
38.Paronen Onni_12
39.Eino Koskinen_12
40.Ahti Laitinen_12
41.Leo Ahokas_12
42.Iikka Törrönen_11
43.Urho Nieminen_11
44.Hemmo Leino_11
45.Niilo Erkinheimo_10
46.Martti Kalima_10
47.Kai Metsola_10
48.Eino Peltola_10
49.Kullervo Lahtela_10
50.Veikko Karu_10
51.Mikko Pasila_10
52.Mauno Kirjonen_9
53.Paavo Berg_9
54.Viljo Kauppinen_9
55.Jaakko Hillo_8
56.Ture Mattila_8
57.Joel Savonen_8
58.Martti Inehmo_8
59.Erik Lyly_8
60.Aulis Bremer_7
61.Valio Porvari_7
62.Lauri Jutila_7
63.Nils Trontti_7
64.Väinö Virtanen_7
65.Toivo Tomminen_6
66.Tatu Huhanantti_6
67.Aarre Linnanmaa_6
68.Pauli Salminen_6
69.Kelpo Virta_6
70.Onni Avikainen_6
71.Lars Hattinen_6
72.Matti Durchman_6
73.Pentti Nurminen_5
74.Aimo Gerdt_5
75.Sakari Ikonen_5
76.Gustaf Magnusson_5
77.Osmo Kauppinen_5
78.Lauri Lautamäki_5
79.Mauno Fräntila_5
80.Kosti Keskinummi_5
81.Paavo Mellin_5
82.Veikko Rimminen_5
83.Aaro Kiljunen_5
84.Pentti Tilli_5
85.Erkki Ehrnrooth_5
86.Jouko Myllymäki_5
87.Veikko Evinen_5
88.Vilppu Lakio_5
89.Kim Lindberg_5
90.Pauli Massinen_5
91.Atte Nyman_5
92.Väinö Pokela_5
93.Jaakko Kajanto_5
94.Arvo Koskelainen_5

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Iugoslávia


Nome do Ás_Vitórias

1.Bosko Petrovic_7

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Hungria


Nome do Ás_Vitórias
1.Dezsö Szentgyörgyi_34
2.György Debrödy_26
3.Lajos Tóth_26
4.László Molnár_23
5.Miklós Kenyeres_18
6.Ferenc Málnássy_14
7.László Pottyondy_13
8.István Fábián_13
9.Kálmán Nánási_12
10.József Málik_11
11.László Dániel_11
12.László Máthé_9
13.Lajos Budai_9
14.Endre Német_8
15.Pál Irányi_8
16.Aladár Heppes_8
17.László Pál Szikora_7
18.Kálmán Szeverényi_7
19.György Michna_7
20.György Bánlaky_7
21.György Ujszászy_7
22.Imre Páncél_6
23.Tibor Papp_6
24.Mátyás Lörincz_6
25.Ernö Kiss_6
26.József Bejczy_6
27.István Újszászy_5
28.Tibor Tobak_5
29.János Mátyás_5
30.Lajos Krascsenics_5
31.Pál Kovács_5
32.Mihály Karátsonyi_5
33.Sándor Hautzinger_5
34.Béla Füleky_5
35.Pál Forró_5
36.Ervin Flóznik_5

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Holanda

Nome_Vitórias

1.Christin Vlotman_4

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Grécia

Nome do Ás_Vitórias


1.Brasilios Vassiades_10

Lista de nomes dos áses e de vitórias - EslováquiaNome do Ás_Vitórias

1.Ján Režnòák_32
2.Izidor Kovárik_28
3.Ján Gerthofer_26
4.Frantisek Cyprich_15
5.Frantisek Brezina_14
6.Jozef Stauder_12
7.Pavol Zelenák_12
8.Anton Matúsek_12
9.Rudolf Božík_12
10.Vladimír Krisko_9
11.Alexander Geric_9
12.Jozef Jancovic_7
13.Rudolf Palaticky_6
14.Frantisek Hanovec_6
15.Juraj Puškár_5
16.Stefan Ocvirk_5
17.Stefan Martis_5

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Dinamarca
Nome do Ás_Vitórias

1.Kaj Birksted_10
2.Paul Sommer_6

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Bulgária

Nome do Ás_Vitórias

1.Stoyan Stoyanov_5
2.Petar Botchev_5

Lista de nomes dos áses e de vitórias - Austrália


Nome do Ás_Vitórias

1.Clive Caldwell_28
2.C.C. Scherf_23
3.Keith Truscott_17
4.John Waddy_15
5.Pat Hughes_14
6.Tony Gaze_12
7.Andrew Barr_12
8.Peter Turnbull_12
9.Bob Whittle_11
10.I.B.N. Russell_11
11.Bobby Gibbes_10
12.Leslie Redford Clisby_10
13.Wilfred Arthur_10
14.Ray Thorold-Smith_8
15.Keith Chisholm_6
16.Geoff Atherton_5
17.Les Jackson_5

quinta-feira, 28 de janeiro de 2010

Uma noite inesquecível - Bombardeios sobre Londres

Quentin Reynolds, um dos mais famosos correspondentes dos EUA


Um dos bombardeios mais pesados do fim da blitz sobre Londres, em 1941, narrado pelo correspondente americano Quentin Reynolds.

Foi um dia quente e desanuviado em Londres e, quando o crepúsculo absorveu a tarde, sabíamos que ia ser uma noite sem nuvens, salpicada de estrelas e de lua cheia. Mas não sabíamos, ainda, que aquela noite ia mudar o curso da história. Era simplesmente sábado, 10 de maio de 1941.
Havia, na capital inglesa, naquela ocasião, uns 50 correspondentes americanos e formávamos um grupo de desanimados, na maior parte. Com a Rússia neutra, estava sendo lançado contra a Inglaterra todo o peso da Luftwaffe. Só em abril, os submarinos alemães tinham destruído meio milhão de toneladas de navios aliados. O Exército Britânico fora forçado a recuar no Egito e previa-se que a próxima perda seria o Canal de Suez. Já estavam perdidas a Grécia e a Iugoslávia, e a Alemanha ia conquistando o domínio de todo o Mediterrâneo.

Portsmouth, Southampton, Liverpool e outros portos tinham sido quase mortalmente atingidos e os estaleiros de Clyde estavam todos desmantelados. O número de civis mortos subia a 43.000. Mas Londres continuava de pé e o povo, embora cansado, estava firme e resoluto.

Era essa a situação naquela noite de sábado, em maio. Quase todos nós morávamos e trabalhávamos no Hotel Savoy. Quando tocaram as sereias, prestamos pouca atenção; era coisa rotineira. Mas uma hora depois compreendemos que não se tratava de um simples ataque igual aos outros; naquela noite, a Luftwaffe estava jogando toda a sua força contra nós, aproveitando integralmente a lua propícia aos bombardeios e o céu sem nuvens.

O Savoy reservara uma sala para a imprensa e encarregara um homem chamado Titch de tomar conta dela. Demos à sala o nome de Bar do Titch. Era ele um sujeito atarracado, de cabelos louro-avermelhados e trazia sempre um ar preocupado. Tinha paixão por copos limpos e passava a tarde a poli-los. Quando caía perto alguma bomba, o seu ar preocupado se acentuava sempre; tinha medo de que o choque lhe quebrasse os copos. Havia várias mesas na pequena sala, uma delas com um tabuleiro de xadrez, sobre o qual se debruçavam dois jornalistas, completamente alheios à barulheira lá fora. Ouvia-se a batida monótona de um teletipo, mas era um som tranqüilizador.

As estações do metrô tornam-se o abrigo de vários londrinos

Além das explosões quase constantes, ouvia-se um ronco surdo e confuso que parecia encher a sala. Fui até a rua. Lá fora o ronco contínuo era mais alto. Do outro lado do Tamisa estendia-se por entre os armazéns e as docas um impetuoso lençol de chamas. Do meio do rio, pequenos barcos extintores lançavam contra as labaredas esguichos pateticamente fracos. A água parecia até alimentar as furiosas línguas de fogo, que subiam cada vez mais alto.
Bob Post, do Times de Nova York, ia saindo do hotel.

- A RAF informou que hoje há mais de 400 lá em cima. É muito avião!
- E nós já derrubamos algum?
- Só oito. As baterias antiaéreas não alcançam a altura que eles estão. (Alguns meses depois, as baterias antiaéreas de Berlim alcançaram a altura do B-17 em que estava Bob Post e ele morreu).

Entramos, Os dois jornalistas continuavam mergulhados na sua partida de xadrez. Tomei entre os dedos o papel amarelado que ia saindo do teletipo. Este parecia um laço entre nós e o mundo equilibrado, estável, a quase 5.000 quilômetros de distância.
O enorme edifício do Savoy, todo de cimento armado e aço, estremeceu e a nossa salinha encheu-se do ruído de uma tremenda explosão que nos fez cambalear, com os ouvidos tinindo. O ar deslocado rodopiou na sala, com a força já reduzida, mas ainda com vibração suficiente para fazer dançar os copos do Bar de Titch. Sete deles caíram e se despedaçaram. Titch murmurou um palavrão.

- Estes danados eu não consigo mais substituir - resmungou ele - Onde é que se vai comprar copos em Londres hoje em dia?

Dois correspondentes entraram na sala, cambaleando. Vinham abatidos, com as roupas rasgadas e as mãos cobertas de arranhões. Moravam em Chelsea, numa das casas de madeira que formavam ali uma longa fila. Uma bomba de alto poder explosivo atingira o quarteirão e destruíra todas as casas, menos a deles, matando quase todos os demais habitantes do quarteirão. Tinham trabalhado com os bombeiros, arrastando os feridos dos edifícios em chamas. Titch saiu de trás do balcão, trazendo uma garrafa de conhaque.

- Não tenho iodo - disse ele derramando o conhaque sobre os arranhões. - mas conhaque é um bom desinfetante.

Um dos rapazes reparou o rótulo da garrafa e retirou a mão.

- Um conhaque de três anos, Titch? Você sabe muito bem que eu não suporto conhaque de menos de doze anos - disse ele, fingindo-se zangado.

Estávamos todos falando alto, porque as explosões nos tinham deixado um pouco surdos. Mas ainda se ouvia o teletipo. Não havia nada que fizesse parar aquele tic-tic, tic-tic.
Chegaram novas notícias. Ao que parecia, toda a Londres estava em chamas. As horas passavam trôpegas, como chumbo nos pés. A telefonista do Savoy chamou para avisar que todas as linhas estavam interrompidas. Estávamos isolados em nosso pequeno oásis.


O incessante trabalho dos bombeiros para debelar as chamas
Os elevadores continuavam funcionando, eu e Ed Beattie, da United Press, fomos até o terraço. Era como se estivéssemos em uma ilha cercada por um mar de chamas. Uma centena de holofotes mergulhava no ar, dedos longos, brancos e inquiridores, e o barulho irregular dos aviões alemães, lá em cima, era um zumbido insistente e surdo, de que os ouvidos não podiam livrar-se; era como o zunir de um milhão de mosquitos.

- Parece que eles atingiram a Câmara dos Comuns - disse Beattie, apontando.

Lentamente, com toda a calma, iam descendo os artifícios iluminantes, brancos e brilhantes, delineando Londres para os bombardeiros que a sobrevoavam. À direita, resplandecia a imensa cúpula da Catedral de São Paulo, toda branca. Parecia um gigantesco pudim cercado de uma calda flamejante de conhaque. Era óbvio que a parte de Londres conhecida como a City estava sendo arrasada pelas chamas.

- É uma data que nunca esqueceremos - disse Beattie, com ar soturno.

Sentíamo-nos ambos como se estivéssemos à cabeceira de um amigo moribundo. Tínhamos ficado conhecendo Londres e seu povo, e nos sentíamos ligados à velha e brava cidade. Agora, ela estava morrendo. Imaginávamos que não poderia haver dúvida a esse respeito. Estilhaços das granadas começaram a salpicar o telhado. Não se impunha ali atos de heroísmo; descemos, portanto.

Certa quantidade de fumaça penetrara na sala e as pessoas tinham uma aparência estranha, porque a fuligem e a fumaça lhes haviam posto máscaras escuras e grotescas. Continuavam chegando notícias fragmentadas. O Ministério de Informações dizia que os alemães haviam provocado pelo menos 3.000 incêndios e que era grande o número de baixas entre bombeiros e o pessoal da defesa civil antiaérea. O número de mortos era pelo menos 2.000, informava o Ministério, mas seriam precisos vários dias para uma verificação exata. Setenta armazéns e fábricas tinham sido consumidos pelo fogo.

De repente, através do rugido das chamas ouvimos um som agudo. Olhamos uns para os outros, sem acreditar. Tinha passado. Era o sinal de céu limpo. Chegara finalmente a madrugada, a maior inimiga do bombardeio noturno. Mas sentíamos que chegara tarde demais.

A Catedral de S. Paulo cercada pelas chamas

Saímos para o Strand. Uma pesada mortalha de fumaça pairava sobre a cidade. Com as fisionomias tensas, homens e mulheres emergiam das estações de trem subterrâneo e dos abrigos antiaéreos. Muitos traziam nos braços crianças adormecidas. As chamas continuavam a apontar para o céu, partindo das casas incendiadas, e quando nos encaminhamos para Whitehall vimos que tinha sido de fato o pior reide aéreo da guerra.
Dirigimo-nos para a Câmara dos Comuns. As chamas tinham sido contidas, mas ainda escapavam pelo telhado rolos de fumaça. Parou um carro e dele saltou um homem baixo, cheio de corpo e com um charuto na boca. Entrou no edifício e saiu depois de alguns minutos, percebendo-se uma expressão de raiva em seu rosto. Quando tomou outra vez o carro, Churchill tinha o olhar duro e seu pensamento parecia muito distante.
Dirigimo-nos ao Ministério de Informações. Lá estavam alguns de nossos colegas. Com passo vivo, entrou na sala um brigadeiro-do-ar. Notamos com surpresa que ele não parecia desanimado. Ao contrário, estava sorridente.

- Foi uma noite daquelas - disse ele, com uma falta de ênfase que caracteriza os ingleses - Os danos foram grandes. Não atingiram a estação de força de Battersea, mas em compensação atingiram quase todo o resto. Faltou água; estão tentando utilizar a do Tamisa, por meio de bombas, mas só daqui a 24 horas é que os incêndios poderão ser dominados. Os senhores devem ter achado o bombardeio muito sério, e foi de fato a pior blitz que já sofremos. Mas fiquem sabendo de uma coisa: - acrescentou calmamente - creio que ganhamos a guerra nesta noite.

Com incêndios ao fundo, londrinas vão trabalhar na manhã

Olhamos para ele espantados. O homem estaria louco? Ele notou o nosso espanto e sorriu.

- Todos sabem que o Ministério do Ar já tem declarado várias vezes que teremos dominado a situação sempre que conseguirmos infligir 10% de baixas a um contingente aéreo alemão. Não há força aérea que possa suportar por muito tempo esse desgaste. No momento calculamos que pelo menos 450 aviões alemães participaram do ataque. Os dados incompletos de que dispomos revelam que abatemos 45, ou seja, 10%. É um cálculo muito parcimonioso. É a primeira vez que conseguimos tantas baixas inimigas num ataque noturno. E isso significa que os nossos caças noturnos, com os novos aparelhos de localização, estão alcançando pleno êxito. A Alemanha não pode dar-se ao luxo de perder num só ataque 45 tripulações especializadas.

- Podem crer que nós da Força Aérea estamos extremamente satisfeitos - continuou. - Os senhores talvez se recordarão desta noite como a mais terrível por que já passaram. Para nós será a noite em que provamos aos alemães a futilidade de seus bombardeios noturnos. Talvez venha a ser lembrada como a noite em que a Inglaterra foi salva.

Saímos do edifício pensativos. Seria mesmo verdade o que dissera o brigadeiro-do-ar? Teria Londres realmente sobrevivido? A fumaça começava a se dissipar e despontava um sol forte e alegre. Parecia incrível, mas havia uma dúzia de táxis à porta do Ministério. Os choferes apreciam satisfeitos. Voltamos de táxi para o Savoy e, como algumas ruas estivessem intransitáveis, fomos obrigados a dar diversas voltas. Mas os incêndios estavam apagados e já havia turmas trabalhando para consertar os principais encanamentos d'água arrebentados. Viam-se até ônibus trafegando pelo Strand.

Um He111 sobrevoa a curva do Tamisa


No bar do Titch, encontramos dois sorridentes rapazolas com os uniformes azuis da RAF. Nós os conhecíamos bem; eram pilotos de caças noturnos com base nos arredores de Londres. Tinham passado a noite lá em cima e contaram-nos tudo.

- Estão dizendo que só derrubamos 45? - perguntou um deles com uma risadinha de desprezo - É claro que pegamos 45 na certa e provavelmente outros 60. Eles não se atreverão mais a bombardear Londres. Se pelo menos tiverem juízo, não voltarão.- Temos um novo aparelhinho que nos guia diretamente para onde eles estão - disse o outro, muito sério - É segredo, mas pode crer que dá certo.

O brigadeiro-do-ar tinha razão.

"Haverá sempre uma Inglaterra", cantarolava Titch, trazendo uma imensa bandeja com bules de chá fervendo e pratos cheios de torradas. Aquela canção não era muito popular na Inglaterra. Os ingleses a achavam exageradamente sentimental. Mas naquele momento, por alguma razão, já não a consideravam assim. Talvez fosse apenas a verdade pura e simples. Talvez aquela Inglaterra fosse de fato indestrutível. Se podia sobreviver a uma noite assim, poderia sobreviver a tudo.
Os escombros são vasculhados na busca por sobreviventes

Dez de maio de 1941? Foi a noite em que a maré virou e qualquer dia desses os historiadores vão tomar conhecimento dessa data. Compreenderão afinal que foi o dia em que a Inglaterra se salvou. Que não iria cair, como os pessimistas, havia meses, vinham anunciando. Achava-se maltratada e apresentava alguma feridas superficiais, mas estava mais forte do que nunca.
Dez de maio de 1941. Positivamente, uma noite inesquecível.Fonte: História Secreta da Última Guerra - Quentin Reynolds - Seleções

Hein Severloh, a "Besta de Omaha"


Observação: Esse numero de baixa por um único soldado é realmente irreal, chega a ser impossível dar um numero tão grande de baixas. Teriam de ir uma multidão de soldados na Fox Green, na praia de Omaha, onde ele ficou estacionado, e ele fizesse pilhas e pilhas de soldados.
Simplesmente, o senhor está equivocado.
Para o soldado alemão Hein Severloh, o “Mais longo dos dias” foi atirar com uma metralhadora por cerca de nove horas, sem intervalo, em soldados americanos que desembarcavam na praia de Omaha, o setor americano do Dia D.
Existe uma lembrança que ainda leva os olhos de Severloh, ainda hoje, às lágrimas. Um jovem americano tinha corrido da sua embarcação de desembarque para se abrigar atrás de um bloco de concreto. Severloh, então um jovem Obergefreiter no exército alemão na Normandia, mirou o GI com seu rifle. Ele atirou, atingindo o inimigo na testa. O capacete do americano voou e caiu no mar, seu queixo caiu para o peito e o GI caiu morto na praia.
Atormentado pela memória, Severloh agora chora ao lembrar-se da morte deste soldado desconhecido.
Severloh estava seguro em um quase impenetrável bunker de concreto observando a praia. Sua visão das forças aliadas que desembarcavam estava totalmente desimpedida de obstáculos. Ele foi o último soldado alemão disparar um tiro em Omaha, e estima-se que foi responsável por mais de 3.000 baixas americanas, quase três quartos de todas as baixas aliadas em Omaha Beach. Os americanos o chamam de “A Besta de Omaha”.
Ele se salvou das ondas de bombardeios aliados pelo mau tempo. Os pilotos americanos tinham medo de, soltandos as bombas muito cedo, acertar seus próprios navios de desembarque, e assim a maior parte delas caiu além dos bunkers alemães.
Os alemães faziam piadas dizendo que os “Amis” – apelido das forças americanos – conseguiram acertar somente vacas e fazendeiros franceses longe das forças alemãs..
Alertado pelas bombas, Severloh e outros 29 soldados em seu bunker correram para os ninhos de metralhadora e se prepararam para o massacre. Severloh, então com 20 anos, engasgou quando viu o oceano. Ele enxergava uma muralha de navios americanos. Ele disse: “Meu deus, como vou sair dessa?”.
O veterano exclamou: “O que eu podia fazer? Eu jamais escaparia. Estava lutando por minha vida. Era eles ou eu. Eu pensei tudo isso".
À medida que os navios com as tropas inimigas se aproximavam, Severloh podia ouvir as ordens finais de seu comandante, Lieutenant Berhard Frerking. O objetivo era parar os americanos enquanto eles ainda estivessem no mar e não pudessem se locomover com facilidade. Mas se disparasse tão cedo - com os inimigos ainda no mar -ele poderia errar.
Frerking explicou: “Você precisar abrir fogo quando o inimigo está com a água nos joelhos e ainda não tem condições de correr ”.
Hein Severloh não tinha participado de muita ação antes disso. Seu cargo anterior, no front oriental, foi não durou muito porque ele teve uma crise de amidalite. Ele não mostrava muito entusiasmo. “Eu nunca quis participar da guerra. Nunca quis conhecer a França. Nunca quis estar num 'bunker' atirando com uma metralhadora.”
“Eu via a água espirrar para todo lado, onde minha metralhadora atingia, e via os soldados se atirarem no chão pelas redondezas. Logo eu vi os primeiros corpos balançando nas ondas da maré alta. Em pouco tempo, todos os americanos lá embaixo tinha sido atingidos”.
Severloh atirou por nove horas, usando mais de 12.000 cartuchos de uma Mg 42. O mar estava manchado pelo vermelho do sangue dos corpos dos GIs. Quando a munição para a metralhadora acabou, ele começou a atirar com seu rifle, gastando mais 400 cartuchos.
Um conceituado historiador alemão da Segunda Guerra Mundial, Helmut Konrad Freiherr von Keusgen, acredita que Hein Severloh pode ter sido responsável por 3.000 das 4200 baixas americanas no dia.
Severloh não tem tanta certeza desse número, mas diz “Foi, definitivamente, mais de 1.000 homens, provavelmente mais de 2000. Mas eu não sei quantos eu acertei. Tudo foi horrível. Pensar nisso me faz passar mal. Eu quase esvaziei um barco de desembarque inteiro. O mar estava vermelho na praia, e eu podia ouvir um oficial americano gritando histericamente em um amplificador”.
O Tenente-Coronel Stuart Crawford, reformado pelo Real Regimento de Tanques, e um Consultor de Defesa, disse que é inteiramente possível que apenas um soldado alemão tenha matado tantos americanos.
Severloh disse “Eu atirei com aquela metralhadora. Eu fiz isso como parte do meu treinamento, e a Mg 42 tem uma cadencia extremamente elevada. Eu estava em uma posição que tornava quase impossível que os americanos, lá da praia, me atingissem. Os americanos cometeram o erro de não desembarcar tanques com as primeiras ondas de tropas, de modo que as tropas ficaram sem nenhuma proteção.”Hoje suas vítimas encontram-se enterradas no cemitério americano acima da praia de Omaha. Um quarto das 9.368 cruzes de pedra brancas que cobrem o gramado foram suas vitimas. Hein Severloh tinha 20 anos de idade e o seu feito no Dia D ate hoje era considerado como confidencial Wehrmacht.
A invasão Aliada foi o seu primeiro gosto real da ação. Hoje ele e um frágil e respeitado pensionista de 81 anos que vive em uma fazenda na vila de Metzingen perto de Hamburgo. Disse na entrevista que ate hoje não se recuperou dos sofrimentos que a guerra lhe provocou. Ele comentou que nunca pensou que sairia vivo de lá. Lutou pela sua vida... Eram eles ou eu, foi aquilo que eu pensei." Disse que os soldados caiam como formigas naquele pesadelo.
Na medida que dava os tiros, procurava não olhar para a cara dos soldados americanos. "Quando mirei em um dos soldados inimigos, olhei o seu rosto quando disparei a minha arma...o seu rosto se contorceu com os primeiros impactos no seu peito e ali vi a sua cabeça explodir ficando o seu capacete no ar".
Ele disse que se sente doente quando pensa sobre aquilo. Para Hein Severloh, a guerra começou e terminou esse dia.
O seu bunker foi colocado fora de combate por uma granada que matou o seu oficial comandante. Foi feito prisioneiro pelos americanos e enviando aos Estados Unidos cinco dias mais tarde. Ficou três anos como um prisioneiro de guerra. Em 1959, sua história tinha-se tornado publica nos Estados Unidos. Os americanos chamaram-no de ‘a besta da praia de Omaha’. Mais tarde encontrou David Silva, um GI ferido três vezes na praia de Omaha. Quando eles se encontraram na Alemanha nos anos 60 abraçaram-se por cinco minutos.Franz Gockel serviu com Hein Severloh no bunker WN 62. Para este veterano de 78 anos de idade, o país que ocupou uma vez transformou-se um segundo lar. Cada verão, ele e Hedwig alugam uma casa de campo na vila de Colleville-sur-Mer na Normandia...muito perto dos campos da matança na praia de Omaha.
Hoje, um obelisco lembra os mortos americanos bem em cima do concreto remanescente do bunker WN 62. Mas não há nada para lembrar aos milhões dos visitantes no local dos alemães que foram mortos lá.
Em 2005, Franz Gockel colocou uma cruz de madeira bem pequena no lado de fora de seu bunker em memória dos 18 homens de sua unidade que morreram na ação. Em menos de uma semana mais tarde, esta homenagem foi destruída.

Fonte: http://www.mv-experience.com

Observação: Esse numero de baixa por um único soldado é realmente irreal, chega a ser impossível dar um numero tão grande de baixas. Teriam de ir uma multidão de soldados na Fox Green, na praia de Omaha, onde ele ficou estacionado, e ele fizesse pilhas e pilhas de soldados.
Simplesmente, o senhor está equivocado.

A marcha sobre o Reno - a tomada de Estrasburg

O General Paul de Langlade na torre de um blindado de seu GT.

De Langlade, comandante de um dos quatro grupamentos táticos da 2ª Divisão Blindada, conta a tomada de Estrasburgo, na Alsácia :

No dia 15 de dezembro de 1944, para acompanhar do mais perto possível os lentos progressos da sua divisão, o general norte-americano, junto ao qual estou destacado, transferiu seu quartel general para Migneville. A artilharia alemã, ainda ativa, disparava sobre a localidade. Para instalar meu posto de comando, encontrei apenas a estação de muda de Migneville, sobre uma via férrea secundária, desde há muito inutilizada. Era um cubículo abominável, com o teto esburacado, mas com uma cave profunda, cuja vantagem principal residia em ter uma temperatura relativamente suportável, pois o termômetro descera para -10º.
O dia vai passando. Resolvo libertar Morel-Deville, apesar da lentidão com que progride a 79ª Divisão. Os spahis partem imediatamente e, penetrando em Nonhigny e Montreux, efetuam atrevidos reconhecimentos de um e outro lado da estrada de Cirey, que encontram ocupada e defendida na altura de Petit-Mont. No entanto, esse avanço de Morel-Deville, a nordeste, protege a 79ª Divisão pelo flanco direito e facilita seu avanço. Dou conta da situação ao General Leclerc... Fazem-se progressos! A 44ª Divisão de Infantaria avança na direção de Réchicourt ao norte da estrada nº 4. Não obstante, a 79ª Divisão de Infantaria é retida por uma violenta reação da artilharia inimiga. Os canhões troam toda a noite.
A 16 de novembro, o dispositivo das defesas alemãs é perfurado, pela primeira vez, profundamente.
A 18, a linha defensiva diante dos Vosgues rompeu-se completamente na frente francesa. A única estrada por onde poderiam chegar reforços alemães, a que une Badonviller com a estrada de Donon, foi interceptada com a tomada de Badonviller. Os alemães vêem-se obrigados à retirada para evitar a catástrofe. Durante o dia 18 a aviação esteve muito ativa e pela primeira vez desde há muito tempo, viu-se aparecer quatro Messerschmitt, um dos quais foi derrubado.
A 19 de novembro, a única ordem que recebo do General Leclerc, à minha passagem por Cirey é a seguinte:
"Prossiga o mais rapidamente possível!"

No dia seguinte, Niderhoff é ocupada às 8h 15min e Minjonnet avançava sobre Voyer, onde uma forte resistência o detém. A dificuldade de vencer este obstáculo explica-se pelo fato de que Voyer, ponto fortificado da segunda linha de defesa alemã, é uma povoação rodeada de colinas a que se chega por um estreito vale e por um bosque impenetrável.
É preciso, portanto, sair do bosque e manobrar sob violento e certeiro fogo inimigo. A situação foi crítica durante longas horas; mas Minjonnet é um lutador que sabe encaixar os golpes admiravelmente. Seu grupo tem total confiança nele. Combatendo todo o dia, com intensidade cada vez maior, consegui por fim apoderar-se da povoação, cheia de mortos e feridos.

As tropas de Langlade progridem próximas a Voyer, em meio a neve

Este combate, um dos mais duros da Batalha de Estrasburgo, permitiu ao grupo de Massu lançar-se sobre Dabo. Enquanto o grupo Minjonnet se bate em Voyer, Massu realiza, pelo seu lado, uma manobra magnífica. Visto que não podia vencer aquela barreira sólida e colossalmente fortificada, resolveu deixar inativos seus carros de combate e lançou todo o seu batalhão a pé pelo bosque, com a missão de contornar obstáculo pelos cumes, passar o Sarre Branco e ocupar a posição pela retaguarda. Apesar da resistência dos caçadores alemães, sua intrépida e inteligente manobra alcançou pleno êxito. O Sarre Branco foi tomado pela retaguarda, com a ponte intacta. Os alemães que conseguiram escapar fugiram em todas as direções. Ultrapassada esta barreira, o Grupo Massu atira-se para frente como um cavalo a galope - e chega, à noite, à encruzilhada de Réthel, na ramificação da estrada de Dabo.
A brecha está aberta e bem aberta. O caminho de Massu fica coberto de cadáveres de homens e cavalos, de canhões derrubados e viaturas destruídas.
E foi assim que, durante toda a noite do dia 20 para 21 e todo o dia 21, uma torrente de carros de combate e infantaria motorizada, seguida de dois grupos de artilharia sobre tratores, rodou através da montanha, inundando ao entardecer, como um maremoto, a planície da Alsácia.
O inimigo, completamente desorganizado e em plena derrota, retira-se para Donon ou o Saverne, lançando-se na direção de Phalsbourg, ao norte da estrada nº 4.
Ao entardecer de 22 de novembro, tomamos Saverne; a brecha de Saverne, bloqueada em Phalsbourg por um inimigo solidamente instalado, já está em nossas mãos; a ligação entre os elementos norte-americanos (44ª Divisão) e o Grupamento Tático Dio fica praticamente estabelecida.
A manhã de 23 começa com uma verdadeira carga que ultrapassa todas as previsões. Infelizmente, para três das quatro colunas, as coisas vão em breve mudar.


Coluna de abastecimento da 2ª DB avança pelos Vosgues
Às 9h 30min, Massu comunica-me a sua posição a cinco quilômetros de Estrasburgo. Deteve-o uma vigorosa resistência, a um quilômetro a oeste de Mittelhausbergen. Encontra-se ante uma série de velhas fortificações solidamente defendidas, fechando-lhe o caminho. São os fortes Pétain, ao sul e Foch, ao norte.
Também as colunas do Coronel De Guillebon são detidas pela linha dos fortes, entre os quais se destaca especialmente o forte Kléber. Deste modo, os elementos da 2ª Divisão Blindada estão bloqueados.
Àquela hora ainda não tínhamos recebido informações do destacamento do Coronel Rouvillois. Evidentemente continua a avançar.
Fracassa uma primeira operação tentada por Massu que pretendia contornar a posição, pois os carros de combate atolam e os seus canhões não são utilizáveis, ante a impossibilidade de os colocarem em bateria. É preciso forçar com granadas ou tomar a baioneta este último baluarte, defendido por atiradores escolhidos que causam graves perdas ao Grupo Massu. Será que vamos ficar parados e obrigados a manter uma operação lenta e sangrenta?
Nesse instante, quer dizer, às 10h 10min, chega a mensagem triunfal de Rouvillois, que se tornou célebre na divisão: "O tecido está no iodo", que em linguagem clara significa: "Rouvillois está em Estrasburgo".
Imediatamente o coronel que comanda o grupamento tático L dá ordem a Massu para se lançar no rastro de Rouvillois e voar até Estrasburgo.
Às 10h 30min recebemos nova mensagem de Rouvillois, ainda mais saborosa do que a primeira. Diz assim:

"Deixei reservas na Kommandantur e lanço-me contra a ponte de Kehl".

Às 2h 30min todo o Grupamento Tático L está em Estrasburgo. Quando a cúpula da catedral apareceu ante os olhos maravilhados dos soldados, um entusiasmo inaudito invadiu as nossas almas: o mesmo devem ter sentido os cruzados à vista de Jerusalém.
A universidade, o palácio dos Correios e a ponte da Bolsa são ocupados. O posto de comando funciona em La Maison Rouge. Todos os quartéis estão cheios de boches que resistem firmemente e cobnvertem os principais centros de comunicações da cidade em verdadeiros infernos, batidos por armas de todos os calibres.
O oficial de estado-maior do Grupamento Tático L, o Tenente Bissirier, a quem servia de guia um FFI de Estrasburgo, não regressou. No dia seguinte pela manhã, vimos seu carro de combate crestado pelo fogo e o seu cadáver, no extremo da Avenida dos Vosges. Por um comovedor capricho do destino, este magnífico oficial, de religião protestante, foi enterrado em Kronenbourg, à direita de um túmulo que em nada se distinguia dos restantes. O comandante do Grupamento Tático L, que, com o coração opresso, se inclinou sobre a cruz de madeira e leu com espanto:

"Aqui repousa Kléber, General Francês"

À esquerda e do mesmo lado da sepultura de Kléber, tinham acabado de fechar outro túmulo: o do Rev. Pe. Houchney, dos Padres do Espírito Santo, capelão-mor da 2ª Divisão Blindada, caído a 22 de novembro, na vanguarda mais avançada, quando dava assistência a um moribundo. Deste modo, a um século de distância, outros dois africanos, vindos também dos desertos do Egito, montavam guarda junto ao grande soldado, na terra santa da Alsácia.


Um obús M8 do 3° RMSM (maroquino) durante a liberação de Estrasburgo. Novembro de 1944.

O coronel do Grupamento Tático L reuniu os comandantes dos grupos e, de acordo com eles, dividiu a cidade em setores, determinando as responsabilidades de cada um. Depois, estabeleceu contato com Rouvillois que continuava a lutar furiosamente na margem do Reno; regressa a Estrasburgo e corre a Kommandantur; sobe a escada monumental e chega ao gabinete de Leclerc que o recebe de pé, no imenso aposento, em cujo solo jaz, feito em pedaços, um retrato de Hitler.
O general e o coronel apertam as mãos. É um minuto prodigioso o que decorre entre este homem, chegado do Chade pelo deserto, pela Tripolitânia e pela Inglaterra, e um de seus lugar-tenentes, procedente do Senegal. Desde as 6h da tarde, uma enorme bandeira tricolor flutua no alto da catedral.
Foram extraordinários aqueles dias, assinalados pela captura de milhares de soldados alemães que desfilavam enquanto o General Leclerc passava em revista as tropas na Praça Kléber e, ante o silêncio de uma multidão dominada pela comoção, declarava cumprido o juramento, prestado em Kufra, de libertar Estrasburgo.

A bandeira francesa tremula em Belfort, libertada em 20/11/44
Poder-se-iam relatar milhares de pormenores pitorescos. Como, por exemplo, o caso do Tenente Braun, estrasburguês, do serviço de informações do meu estado-maior, o qual, a partir de 22 novembro, com o seu perfeito conhecimento do alemão e da ordem de batalha do inimigo, semeou cientificamente a mais terrível confusão, telefonando sossegadamente para os diversos estados-maiores alemães e dando-lhes as mais espantosas notícias que foram acolhidas com a maior gratidão! Graças a esse fato, vimos um batalhão alemão, composto de cerca de 400 homens, abandonar seu posto de combate, atirando fora suas armas e, em passo de ganso com seu oficial à frente, apresentar-se ao chefe do Grupamento Tático L!
Ou como o caso do Capitão Briot, que, ao entrar em Estrasburgo à testa dos elementos de Rouvillois, disparava sobre os oficiais alemães que desciam dos bondes bruscamente parados e passavam sem a menor transição do assombro para a morte.
Haveria de citar também a prodigiosa atividade do General Leclerc, infundindo um entusiasmo crescente às unidades já fanatizadas. Encontrava-se em todos os lados ao mesmo tempo e sempre no momento oportuno.
Recordemos, por exemplo, o seguinte fato, ocorrido em 22 de novembro, pela manhã. Um oficial de ligação, o Tenente Cristol, que durante 30 horas não deixou seu jipe, noite e dia, chega a um cruzamento onde se encontra o general. Conduz ele próprio sua viatura, desobedecendo às ordens, pois Leclerc determinara que as viaturas fossem guiadas pelos motoristas. Trava-se entre eles esse diálogo:

- Ah! Você por aqui! E, antes do mais, por que razão é você mesmo quem dirige?
- Meu general, veja o meu motorista - respondeu Cristol - está estourado... Dormindo.

Efetivamente, ao lado do tenente, o chofer, morto de cansaço, dorme pesadamente. O general olha para ele, bate no chão com seu famoso bastão, e depois, voltando-se para seu ajudante-de-ordens, o Tenente Girard, exclama levantando os braços ao céu e apontando o dorminhoco:

- Girard! Conquistamos Estrasburgo e este sujeito dorme!Leclerc passa em revista as tropas vitoriosas em Estrasburgo

Baixas alemãs no front oriental


1941
Junho 25.000
Julho 63.099
Agosto 46.066
Setembro 51.033
Outubro 41.099
Novembro 36.000
Dezembro 40.198

Total: 302.495 (11,0%)


1942
Janeiro 48.165
Fevereiro 44.099
Março 44.132
Abril 23.066
Maio 38.099
Junho 29.033
Julho 38.066
Agosto 62.165
Setembro 45.033
Outubro 25.000
Novembro 31.198
Dezembro 78.759

Total: 506.815 (18,4%)


1943
Janeiro 180.310
Fevereiro 68.330
Março 46.066
Abril 16.000
Maio 19.066
 Junho 13.066
Julho 71.231
Agosto 59.198
Setembro 57.429
Outubro 53.264
Novembro 67.363
Dezembro 49.330

Total: 700.653 (25,6%)


1944
Janeiro 70.330
Fevereiro 64.429
Março 93.660
Abril 73.264
Maio 48.363
Junho 142.079
Julho 169.881
Agosto 277.465
Setembro 70.561
Outubro 92.528
Novembro 45.363
Dezembro 85.253

Total: 1.232.946 (45,0%)

Total de baixas no Leste Europeu: 2.742.909

Link do Feldgrau, que mostra melhor os numeros:
http://www.feldgrau.com/stats.htmlquarta-feira, 20 de janeiro de 2010

O campeão dos verdugos(carrascos)

O homem da foto abaixo chamava-se Vasili Mikhailovich Blokhin e tem a terrível e truculenta honra de ser o carrasco mais eficiente da história, ao menos no que se refere a quantidade de pessoas executadas por ele próprio. Suas execuções podem chegar a dezenas de milhares e sua (triste) maior marca está estabelecida em 7 mil pessoas em 28 noites.


Ainda que as primeiras mostras de suas habilidades começaram a aparecer durante o Expurgo Stalinista, foi durante a invasão soviética da Polônia em 1940 que este carniceiro passou a dar o melhor de si mesmo.
Sob o amparo da Ordem Nº00485, emitida pela temida NKVD (Comissariado popular de assuntos internos,) e que dava luz verde à execução de oficiais poloneses, Vasili montou seu açougue particular em um campo de prisioneiros de guerra.

Ordem Nº00485 assinada por Stalin, Voroshilov, Molotov e Mikoyan. Esta ordem foi o estopim do Massacre de Katyn

Primeiro fazia os prisioneiros passarem, um a um, em uma habitação pintada de vermelho conhecida como a Casa Stalinista. Ali realizava uma identificação superficial do prisioneiro e seguidamente fazia-o ir a uma habitação contígua que tinha as paredes acolchoadas e o piso inclinado para um sumidouro para sua melhor limpeza.

Soldados poloneses conduzidos ao campo de concentração.

Ali Vasili esperava, vestido com um avental de couro -igual ao utilizado pelos açougueiros- e luvas que cobriam até os ombros para proteger seu uniforme contra o salpique de sangue. Sem nenhum preâmbulo, colocava o prisioneiro contra a parede e desfechava um único disparo na cabeça. Vasili tinha um maleta com diversas pistolas, todas alemãs da marca Walther . Dizia que as soviéticas não aguentavam o seu ritmo e que as alemãs eram mais fiáveis e resistentes.
Depois o cadáver era retirado e entrava o seguinte. Com este sistema a intenção de Vasili era conseguir 300 executados por noite, em 10 horas de trabalho, mas ficou muito chateado por não conseguir a produção de 250 por noite, isto é, uma pavorosa média de um morto a cada dois minutos aproximadamente.
A cada noite eram necessários dois caminhões para transportar os corpos e tinham que cavar mais de vinte trincheiras em um bosque próximo para enterrá-los.

Stalin concedeu-lhe a Ordem da bandeira vermelha por "...sua habilidade e organização no cumprimento das tarefas especiais encomendadas..."(sic).
Após a morte de Stalin e apesar de sua baixa com honras por seus "irretocáveis serviços", a Vasili sendo esquecido e encurralado assim como o período escuro do stalinismo. Morreu só, alcoólatra e por motivos não muito claros.

A retirada de Dunquerque

As memórias do primeiro-ministro Winston S. Churchill sobre a Operação Dínamo, que salvou 338 mil homens do cativeiro em 1940 :


Escreveram-se relatos bastante precisos e excelentes sobre a evacuação dos Exércitos britânicos e franceses de Dunquerque. Desde o dia 20, a concentração de navios e pequenas embarcações vinha prosseguindo sob o controle do Almirante Ramsay, que estava no comando em Dover. No entardecer do dia 26, um sinal do Almirantado pôs a Operação Dínamo em funcionamento. As primeiras tropas foram trazidas para casa naquela noite. Depois da perda de Boulogne e Calais, apenas o que estava do porto de Dunquerque e as praias próximas da fronteira belga estavam em nosso poder. Nesse momento, achava-se que em dois dias conseguiríamos resgatar no máximo cerca de 45 mil homens. Logo no começo da manhã seguinte, 27 de maio, tomaram-se as providências de emergência para encontrar pequenas embarcações adicionais "para uma necessidade especial". Tratava-se de nada mais nada menos do que a retirada completa da Força Expedicionária Britânica. Estava claro que um grande número dessas embarcações seria necessário para o trabalho nas praias, além de navios maiores que pudessem carregar no porto de Dunquerque. Por sugestão do sr. H. C. Riggs, do Ministério da Navegação, as várias marinas, de Teddington e Brightlingsea, foram vasculhadas por oficiais do Almirantado e produziram mais de quarenta barcos a motor ou lanchas aproveitáveis, que foram reunidas em Sheerness no dia seguinte. Ao mesmo tempo, reunimos botes salva-vidas dos cargueiros de linha das docas de Londres, rebocadores do Tâmisa, iates, barcos pesqueiros, chatas, barcaças e barcos de passeio - tudo o que pudesse ser útil ao longo das praias foi requisitado. Na noite de 27 de maio, uma grande profusão de embarcações de pequeno porte começou a deslizar em direção ao mar, primeiro para nossos portos da Mancha e dali para as praias de Dunquerque e o amado Exército.
Uma vez relaxada a necessidade de sigilo, o Almirantado não hesitou em dar livre curso ao movimento espontâneo que se espalhou pela população navegante de nosso litoral sul e sudeste. Todos os que tinham qualquer tipo de embarcação, a vapor ou vela, zarparam para Dunquerque, e os preparativos felizmente iniciados uma semana antes foram então auxiliados pela brilhante improvisação dos voluntários, numa escala surpreendente. O número que chegou no dia 29 foi pequeno, mas foi o precursor de quase quatrocentas embarcações de pequeno porte que a partir do dia 31 estariam fadadas a desempenhar um papel vital em transportar das praias para os navios ancorados ao largo quase 100 mil homens. Nesses dias, senti falta do chefe de minha sala dos mapas no Almirantado, o Capitão Pim, e de mais um ou dois rostos familiares. Eles haviam conseguido um schuit holandês, que em quatro dias retirou 800 soldados. Ao todo, foram em socorro do Exército, sob incessante bombardeio aéreo, cerca de 860 embarcações, das quais quase 700 eram inglesas e as demais, aliadas.

Enquanto isso, em terra, nas imediações de Dunquerque, a ocupação do perímetro era efetuada com precisão. As tropas chegavam do caos e eram ordeiramente dispostas ao longo das defesas que, mesmo em dois dias, já haviam crescido. Os homens que estavam em melhores condições faziam meia-volta para formar a linha. Divisões como a 2ª e a 5ª, que haviam sofrido mais, eram mantidas de reserva nas praias e embarcadas tão logo possível. A princípio, tinha que haver três unidades no front, mas, no dia 29, com os franceses tendo uma participação maior na linha de defesa, bastaram duas. O inimigo havia seguido de perto a retirada, e os combates violentos eram incessantes, especialmente nos flancos próximos de Nieuport e Bergues. À medida que prosseguia a evacuação, a redução sistemática no número de tropas, tanto inglesas quanto francesas, era acompanhada por uma retração correspondente da defesa. Nas praias, entre as dunas de areia, durante três, quatro ou cinco dias, dezenas de milhares de soldados ficaram sob ataque aéreo implacável. A crença de Hitler - de que a Força Aérea Alemã impossibilitaria a fuga impossível e, portanto, ele devia reservar suas formações blindadas para o ataque final da campanha - constituira um erro, mas não tinha sido absurda.
Três fatores desmentiram suas expectativas. Primeiro, o incessante bombardeio aéreo causou poucos danos às massas de tropas ao longo da costa. As bombas afundavam na areia macia, que abafava suas explosões. Nos estágios iniciais, depois de um bombardeio devastador, os soldados ficavam atônitos ao constatar que praticamente ninguém fora ferido ou morto. Tinha havido explosões por toda a parte, mas quase ninguém fora atingido. Um litoral rochoso teria produzido resultados muito mais mortíferos. Em pouco tempo, os soldados encaravam os ataques aéreos com desdém. Agachavam-se nas dunas de areia com compostura e crescente esperança. Diante deles estava o mar escuro, mas não inamistoso. Mais além, os navios de resgate - e a pátria.
O segundo fator que Hitler não previu foi a matança de seus aviadores. A qualidade aérea britânica e alemã foi diretamente testada. Através de um esforço intenso, o Comando de Caças manteve um patrulhamento sucessivo acima do cenário e combateu o inimigo com grande vantagem. Hora após hora, eles investiam contra as esquadrilhas alemãs de caças em bombardeiros, dispersando-as e afugentando-as com um número pesado de baixas. Dia após dia isso continuou, até ser conquistada a gloriosa vitória da Real Força Aérea. Onde quer que se deparasse com aeronaves alemãs, às vezes em grupos de quarenta ou cinqüenta, elas eram instantaneamente atacadas, muitas vezes por esquadrilhas solitárias ou até menos, e derrubadas às dezenas, que em pouco tempo começaram a somar centenas. Toda a Força Aérea metropolitana, nossa última e sagrada reserva, foi utilizada. Houve casos em que pilotos de caças fizeram quatro investidas por dia. O resultado obtido foi claro. O inimigo superior foi derrotado ou morto e, apesar de toda a sua bravura, subjugado e até mesmo intimidado. Foi um embate decisivo. Infelizmente, as tropas nas praias viram muito pouco desse conflito épico no ar, muitas vezes a milhas de distância ou acima das nuvens. Elas não tinham nenhum conhecimento das perdas impostas ao inimigo. Tudo o que sentiam eram as bombas flagelando as praias, lançadas pelo inimigo que havia conseguido passar, mas que talvez não voltasse. Houve até intensa raiva no Exército contra a Força Aérea, e alguns dos soldados, ao desembarcarem no porto de Dover ou do Tâmisa, em sua ignorância, insultaram os homens de uniforme da Aeronáutica. Deveriam ter-lhes apertado as mãos, mas como poderiam saber? No Parlamento, empenhei-me em difundir a verdade.
Mas toda a ajuda da areia e todas as proezas aéreas teriam sido inúteis sem o mar. As instruções dadas dez ou doze dias antes, sob a pressão e a emoção dos acontecimentos, haviam frutificado de maneira surpreendente. Uma perfeita disciplina prevaleceu em terra e a bordo. O mar estava calmo. De um lado para o outro, entre a praia e os navios, os barquinhos trabalhavam com afinco, apanhando homens nas praias quando eles caminhavam para o mar ou recolhendo-os da água, com total indiferença pelo bombardeio aéreo, que volta e meia fazia suas vítimas. O simples número das embarcações desafiava os ataques aéreos. Era impossível afundar a Armada dos Mosquitos. Em meio à nossa derrota, a glória refulgiu para a gente da ilha, unida e inconquistável; e a história das praias de Dunquerque há de brilhar em qualquer registro que se preserve de nossas aventuras.
Não obstante o corajoso trabalho das pequenas embarcações, não se deve esquecer que o fardo mais pesado coube aos navios que zarpavam do porto de Dunquerque, onde 2/3 dos homens foram embarcados. Os contratorpedeiros desempenharam o papel principal, como mostra a relação de baixas. Tampouco se deve esquecer o grande papel desempenhado pelos navios de transporte de tropas, com suas tripulações da Marinha mercante.
O processo de evacuação foi observado com olhos ansiosos e com esperança crescente. Na noite de 27 de maio, a situação de Lord Gort pareceu crítica às autoridades navais, e o Capitão Tennant, um oficial da Marinha Real lotado no Almirantado, que assumira as funções de oficial naval superior em Dunquerque, enviou sinais para que todas as embarcações disponíveis fossem enviadas às praias imediatamente, "pois a retirada amanhã à noite será problemática". O quadro apresentado foi sombrio, até desesperador. Fizeram-se esforços extremos para atender ao pedido. Um cruzador, oito contratorpedeiros e outros 26 navios foram enviados. O dia 28 foi de tensão, mas ela amainou aos poucos, à medida que a situação em terra foi estabilizada, com a poderosa ajuda da Real Força Aérea. Os planos navais foram executados, apesar de graves perdas no dia 29, quando três contratorpedeiros e 21 outros navios foram afundados, além de muitos outros danificados.
No dia 30, fiz uma reunião com os três ministros militares e com os chefes do Estado-Maior na sala de guerra do Almirantado. Examinamos os acontecimentos do dia na costa belga. O número total de tropas retiradas havia-se elevado para 120 mil homens, incluindo apenas 6 mil franceses; 860 embarcações de todos os tipos estavam em ação. Uma mensagem do Almirante Wake-Walker, em Dunquerque, dizia que apesar do intenso bombardeio e dos ataques aéreos, 4 mil homens tinham sido embarcados nos sessenta minutos anteriores. Ele também considerava que a própria Dunquerque seria provavelmente insustentável no dia seguinte. Enfatizei a necessidade urgente de retirar mais soldados franceses. Deixar de fazê-lo poderia causar danos irreparáveis às relações entre nós e nossos aliados. Também afirmei que, quando a força britânica estivesse reduzida a uma unidade, deveríamos dizer a Lord Gort que embarcasse e voltasse para a Inglaterra, deixando no comando um chefe de unidade. O Exército britânico teria que agüentar o máximo de tempo possível para que a retirada dos franceses pudesse prosseguir.
Conhecendo bem o caráter de Lord Gort, redigi de próprio punho a seguinte ordem destinada a ele, que foi oficialmente enviada pelo Ministério da Guerra às 14:00h do dia 30:
Continue a defender com todo o empenho o perímetro atual, a fim de cobrir a máxima retirada, que agora corre bem. Informe a cada três horas, através de La Panne. Se ainda pudermos comunicar-nos, vamos mandar-lhe uma ordem de retornar à Inglaterra com os oficiais de sua escolha, no momento em que julgarmos seu comando suficientemente reduzido para que possa ser passado a um comandante de unidade. Você deve nomear esse comandante agora. Se as comunicações forem rompidas, você deverá passar o comando e retornar como especificado, quando sua força efetiva de combate não ultrapassar o equivalente a três divisões. Isso está de acordo com o procedimento militar correto e não lhe é deixada nenhuma opção pessoal nesta questão. Politicamente, seria uma vitória desnecessária para o inimigo que ele o capturasse quando apenas uma pequena força continuasse sob suas ordens. O comandante de unidade definido por você deverá receber ordens de dar prosseguimento à defesa, em conjunto com os franceses, e à retirada de Dunquerque ou das praias, mas quando, a seu juízo, já não for possível uma retirada organizada e nenhum outro dano proporcional puder ser infringido ao inimigo, ele está autorizado, em consulta com o oficial francês no comando, a capitular formalmente, para evitar uma matança desnecessária.
É possível que essa mensagem final tenha influenciado outros grandes acontecimentos e a sorte de outro bravo comandante. Quando estive na Casa Branca no fim de dezembro de 1941, fui informado pelo presidente e pelo sr. Stimson do infortúnio que se acercava do General MacArthur e da guarnição norte-americana em Corregidor. Julguei apropriado mostrar-lhes de que maneira havíamos lidado com a situação de um comandante-em-chefe cuja força havia sido reduzida a uma pequena fração do seu comando original. O presidente e o sr. Stimson leram o telegrama com profunda atenção e fiquei surpreso com a impressão que ele pareceu causar-lhes. Pouco mais tarde, nesse dia, o sr. Stimson voltou e pediu uma cópia do texto, que lhe forneci imediatamente. É possível (pois não sei dizer) que isso os tenha influenciado na decisão acertada que tomaram, ao ordenarem que o General MacArthur passasse o comando a um de seus generais subordinados, assim salvando, para todos os seus futuros serviços gloriosos, o grande comandante que, de outro modo, teria perecido ou passado a guerra como prisioneiro dos japoneses. Agrada-me pensar que isso ocorreu.
Nesse mesmo 30 de maio de 1940, os membros da equipe de comando de Lord Gort, reunidos com o Almirante Ramsay, em Dover, informaram-no de que o alvorecer de 1º de junho seria o último momento até o qual se poderia esperar que o perímetro oriental resistisse. Assim, a evacuação foi instada com a máxima urgência, para assegurar, tanto quanto possível, que uma retaguarda de não mais de cerca de 4 mil homens permanecesse em terra. Verificou-se depois que esse número seria insuficiente para defender as últimas posições de cobertura e se decidiu manter o setor britânico até a meia-noite de 1-2 de junho, prosseguindo a retirada, nesse meio tempo, em bases de plena igualdade entre as forças francesas e inglesas.
Era essa a situação quando, na noite de 31 de maio, seguindo suas ordens, Lord Gort passou o comando ao general-de-divisão Alexander e retornou à Inglaterra.
Os dias 31 de maio e 1º de junho assistiram ao clímax, mas não ao fim de Dunquerque. Nesses dois dias, mais de 132 mil homens foram desembarcados em segurança na Inglaterra, tendo quase 1/3 deles sido trazidos das praias em pequenas embarcações, sob furioso ataque aéreo e fogo de artilharia. Desde o amanhecer do dia 1º de junho, os bombardeiros inimigos fizeram seus maiores esforços, muitas vezes programados para os momentos em que nossos caças haviam-se retirado para abastecer. Esses ataques cobraram um tributo pesado das embarcações repletas, que sofreram quase tanto quanto em toda a semana anterior. Nesse único dia, nossas perdas por ataques aéreos, minas, embarcações costeiras ou outros infortúnios foram de 31 navios afundados e onze danificados. Em terra, o inimigo aumentou a pressão na cabeça-de-ponte, fazendo tudo para rompê-la. Foi detido pela resistência desesperada da retaguarda aliada.
A fase final foi executada com muita habilidade e precisão. Pela primeira vez tornou-se possível planejar com antecedência em vez de sermos forçados a depender de improvisações a cada hora. No amanhecer de 2 de junho, cerca de 4 mil ingleses, com sete canhões antiaéreos e doze canhões antitanque, permaneceram nas imediações de Dunquerque, com forças francesas ainda consideráveis defendendo o perímetro, cada vez mais contraído. A retirada, a essa altura, só era possível na escuridão, e o Almirante Ramsay determinou a descida em massa para o porto naquela noite, com todos os recursos disponíveis. Além de rebocadores e barcos de pequeno porte, 44 navios foram enviados da Inglaterra naquela noite, inclusive onze contratorpedeiros e quatorze caça-minas. Quarenta navios franceses e belgas também participaram. Antes da meia-noite, a retaguarda inglesa foi embarcada.
Mas esse não foi o fim da história de Dunquerque. Havíamo-nos preparado para transportar um número consideravelmente maior de franceses naquela noite do que os se apresentaram. O resultado foi que, quando nossos navios, muitos deles ainda vazios, tiveram que recuar ao amanhecer, grande número de soldados franceses, muitos ainda em combate com o inimigo, continuou em terra. Era preciso fazer mais um esforço. Apesar do esgotamento das tripulações dos navios, depois de tantos dias sem descanso ou alívio, o apelo foi atendido. Em 4 de junho, 26.175 franceses foram desembarcados na Inglaterra, mais de 21 mil deles trazidos por navios ingleses. Infelizmente, vários milhares ficaram para trás, continuando a lutar na cabeça-de-ponte, que se contraía, até a manhã do dia 4, quando o inimigo chegou aos arredores da cidade. Eles haviam esgotado as suas forças. Tinham lutado valentemente, durante muitos dias, para cobrir a retirada de seus companheiros ingleses e franceses. Passariam os anos subseqüentes no cativeiro. Lembremo-nos de que, não fosse a existência da retaguarda de Dunquerque, a recriação do Exército da Grã-Bretanha para a defesa interna e a vitória final teria sido grandemente prejudicada.
Finalmente, às 14:23h de 4 de junho, o Almirantado, em concordância com os franceses, anunciou que a Operação Dínamo estava concluída. Mais de 338 mil soldados ingleses e aliados tinham sido desembarcados na Inglaterra.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...